Održano predavanje „Život sa šećernom bolešću“

U organizaciji Centra +65 ,Grada Labina i Patronažne službe Istarskih domova zdravlja-Ispostava „Dr. Lino Peršić“ Labin , u ponedjeljak 09.listopada.2017.godine u 17:00 sati u dvorani Gradske knjižnice održano je predavanje na temu „Život sa šećernom bolešću“.

Predavanje na temu „Život sa šećernom bolešću“

Centar +65 u suradnji sa Gradom Labinom i Patronažnom službom Istarskih domova zdravlja - Ispostava „Dr.Lino Peršić“ Labin ,organizira predavanje na temu „Život sa šećernom bolešću“

Održana edukacija o oblicima prijevara i načinima zaštite osoba starije životne dobi

U srijedu 01.03.2017. godine u prostorijama Centra za pomoć starijim osobama (Centra +65) policijski službenici Odjela prevencije PU istarske održali su edukaciju o pojavnim oblicima prijevara i načinima zaštitnog ponašanja osoba starije životne dobi.

IZVJEŠĆE O RADU CENTRA +65

Nakon uspješne 2016. godine u kojoj se Centar +65 profilirao kao vrijedan oblik izvaninstitucionalne pomoći starijim osobama na području Grada Labina, te u kojoj je prepoznat od strane postojećih i budućih korisnika, u 2017. nastavljamo sa uslugama i aktivnostima započetim u protekloj godini s ciljem daljnje nadogradnje.